REGULAMENT

Start / REGULAMENT

REGULAMENTUL PLATFORMEI ONLINE grangourmet.ro

I Definiții

 1. Părțile contractului de prestare servicii pe cale electronică sunt: Restaumatic SRL ca și Administrator și Clientul care realizează comanda de la Restaurantul Partener ales de acesta.
 2. Restaurantul Partener este GOURMET PIZZA ITALY SRL, STR ȘTEFAN CEL MARE, NR 13, 600358 BACĂU, RO, office@grangourmet.ro CUI: 33688411
 3. Clientul persoana fizică (aici Consumatorul), care a împlinit 18 ani și posedă capacitate juridică deplină, sau persoana juridică sau unitatea organizațională care posedă capacitate juridică deplină. Utilizatorul care comandă poate să fie o persoană fizică care a împlinit 13 ani, dar nu a împlinit 18 în măsura în care poate dobândi drepturi și îți poate asuma obligații în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, adică în treburile cotidiene mărunte.
 4. Administratorul este: Restaumatic SRL, cu sediul social Municipiul Oradea, Str. Prof. Dr. Ioan Cantacuzino, Nr. 32, Judetul Bihor, CUI 42353377, J5/472/03.03.2020, care este în același timp furnizorul Platformei Online
 5. Platforma online este programul (pagina de internet) folosită de Restaurantul Partener, valabilă sub domeniul grangourmet.ro, prin intermediul căreia Cumpărătorul poate comanda de la Restaurantul Partener mâncarea oferită de acesta.
 6. Comanda în înțelesul documentului dat este acțiunea juridică efectuată prin folosirea paginii de internet amplastă sub domeniul grangourmet.ro, în timpul căreia Cumpărătorul își manifestă dorința de livrării mâncării comandate conform descrierii și prețului acesteia.
 7. Plata este acțiunea ce constă din achitarea prețului pentru Comandă, în felul menționat în Regulament.
 8. Administratorul Datelor Personale este compania Restaumatic SRL, cu sediul social Municipiul Oradea, Str. Prof. Dr. Ioan Cantacuzino, Nr. 32, Judetul Bihor, CUI 42353377, J5/472/03.03.2020, care este în același timp furnizorul Platformei Online
 9. Procesorul Datelor Personale în înțelesul Regulamentului este Restaurantul Partener.

II Dispoziții generale

 1. În termeni de servicii prestate pe cale electronică, acest document este Regulamentul despre care e vorba în art. 9 legea din ziua de 18 2002 despre prestări servicii pe cale electronică (Dz.U. din 2002 r. Nr 144, poz. 1204 așa cum a fost modificat și completat). Regulamentul este direcționat către toți Cumpărătorii prin Magazinul Online. Administratorul, Restaurantul Partener și Cumpărătorul se obligă să respecte toate dispozițiile din Regulament.
 2. Toate informațiile incluse pe pagina de internet la domeniul grangourmet.ro, care se referă la produse și servicii, inclusiv cu prețurile lor, ci o invitație de a încheia un contract stabilit în art. 71 Codului Civil nu reprezintă oferta comercială în înțelegerea art. 66 Codului Civil.
 3. Este interzisă folosirea Platformei Online de către Cumpărător în mod contrar legii, bunului obicei sau încălcând interesele justificare ale Restaurantului Partener și ale Administratorului. În special Cumpărătorul nu va întreprinde acțiuni care ar putea expune Vânzătorul la orice fel de daune materiale sau de imagine.
 4. Înregistrarea Cumpărătorului nu este o condiție pentru a folosi Magazinul Online. Contractul poate fi de asemenea încheiat de către Cumpărători neînregistrați.
 5. Cumpărătorul declară că datele prezentate de el, în special datele de contact și adresa de e-mail sunt corecte, compatibile și complete. În cazul introducerii de date false sau care nu aparțin Cumpărătorului, Restaurantul Partener poate să informeze Administratorul despre acest lucru, care poate să șteargă imediat contul Clientului și să informeze autoritățile competente
 6. Cumpărătorul nu are dreptul sub nicio formă să transmită datele sale de acces persoanelor terțe, mai ales parola. Dacă persoana terță va obține datele de acces pentru contul Cumpărătorului sau Cumpărătorul suspectează un alt abuz al contului său, trebuie să informeze imediat Restaurantul Partener.
 7. Dacă se realizează tranzacții cu ajutorul datelor personale ale Cumpărătorului, Cumpărătorul trebuie să suporte cheltuielile pentru acestea, dacă nu a informat Restaurantul Partener la timp despre pierderea datelor sale de acces sau despre alte abuzuri.

III Primirea și realizarea comenzilor

 1. Condiția pentru folosirea serviciilor Magazinul Online este de a se familiariza cu Regulamentul dat și acceptarea acestuia.
 2. Cumpărătorul care depune o comandă este obligat să furnizeze datele sale adevărate și complete care sunt cerute de Sistemul Informatic și este conștient că depune Comanda cu obligația de a achita.
 3. Restaurantul Partener îți rezervă dreptul de a confirma primirea Comenzii și corectitudinii datelor prin telefon sau la adresa de e-mail. În cazul lipsei contactului cu Cumpărătorul, datelor incomplete sau suspiciunii că datele nu sunt adevărate, aparțin unor persoane terțe sau că promoția folosită nu-i aparține Cumpărătorului, Restaurantul Partener are dreptul să anuleze Comanda precizând motivul.
 4. Dacă Cumpărătorul a depus Comanda folosind o promoție, reducere sau alte preferințe la care nu avea drept, atunci este obligat să plătească prețul întreg. Restaurantul Partener are dreptul de a verifica competențele Cumpărătorului de a cumpăra produsul și serviciile în condiții preferențiale în timpul realizării comenzii.

IV Informații suplimentare legate de Comenzile depuse prin internet

 1. Contractul dintre Cumpărător și Restaurantul Partener este încheiat doar atunci când Restaurantul Partener va confirma Cumpărătorului că a primit Comanda pentru a fi realizată, precizând timpul livrării sau ridicării Comenzii.
 2. Prețul produselor include TVA și taxele de livrare vor fi afișate în momentul finalizării comenzii.
 3. Restaurantul Partener are dreptul de a anula Comanda în cazurile:
  • descrise la punctul III al Regulamentului
  • unui accident sau unei restricții tehnice sau organizațională la Restaurantul Partener, care împiedică realizarea Comenzii;
  • lipsei fondurilor sau produselor corespunzătoare pentru a realiza Comanda, pe care Restaurantul Partener nu le-a putut anticipa în ciuda tuturor eforturilor.
 4. Restaurantul Partener se obligă să afișeze imediat pe pagina de internet cu domeniul grangourmet.ro o informație care să atenționeze despre restricții sau lipsa posibilității de a realiza Comanda.
 5. Restaurantul Partener confirmă primirea Comenzii pentru realizare afișând Cumpărătorului informația corespunzătoare pe ecranul dispozitivului de pe care Cumpărătorul a realizat Comanda. În plus, Cumpărătorul va primi un e-mail. Realizarea uneia dintre acțiunile enumerate de către Restaurantul Partener este echivalent cu confirmarea primirii comenzii Cumpărătorului.
 6. Timpul dat realizării Comenzii trebuie să fie considerat ca fiind cel planificat, iar depășirea lui până la 80% nu este considerată ca și încălcare a realizării Comenzii și nu constituie un motiv pentru o plângere.

V Modalitățile de plată

  1. Cumpărătorul care depune Comanda alege una dintre modalitățile de plată disponibile.
  2. Cumpărătorul poate achita cash în cazul realizării comenzii cu ridicare personală sau prin livrare de către Restaurantul Partener.
  3. În cazul realizării plății prin internet (cu cardul sau prin transfer bancar rapid) Restaurantul Partener va primi comanda pentru realizare doar atunci când Administratorul paginii de internet va confirma obținerea plății. Documentul care confirmă efectuarea plății pe contul Cumpărătorului nu este suficient.
  4. În cazul în care Restaurantul Partener anulează Comanda (cu cardul sau prin transfer bancar rapid), Administratorul la cererea Restaurantului Partener va realiza returnarea plății realizate cu ajutorul Sistemului de plăți online. Returnarea plății de către Administrator poate fi realizată nu mai târziu decât în termen de 72 h de la ziua primirii Administratorului informației despre nerealizarea comenzii. Ca și dată a realizării returnării se consideră data depunerii ordinei de rambursare a sumei datorate de către Administrator la Operatorul Plății.
  5. În cazul depunerii comenzii de către Client cu plata cash pentru returnare și reclamații este responsabil Restaurantul Partener. În acest caz, Administratorul nu va fi responsabil pentru realizarea returnării de către Restaurantul Partener.
  6. Restaumatic SRL ca și Partener al Sistemului de Plăți online și Operator al Sistemului de Plăți își rezervă dreptul de a refuza serviciul de plată realizate de Client, în special în cazul în care apare o suspiciune în ceea ce privește legalitatea tranzacției, din titlul căreia se realizează plata sau legalitatea plății în sine. Din motivele de mai sus, Administratorul și Operatorul Plății Online pot refuza primirea plății.
  7. Administratorul și Operatorul Sistemului de Plată nu își asumă răspunderea pentru întârzierile în transferarea plății sau răspunsurilor de autorizare provocate de motive care au apărut după depunerea dispoziției de plată a Clientului, precum și pentru nerealizarea sau întârzierea transferului sumei cuvenite sau verificării datelor, în special cele provocate de introducerea datelor greșite sau incomplete de către Client, care nu permit realizarea tranzacției, precum și pentru întârzierile din alte motive independente de Administrator sau de Operatorul Sistemului de Plăți.
  8. La cererea Cumpărătorului, Restaurantul Partener poate elibera o factură TVA a vânzării în termen prevăzut prin lege.
  9. În caz de întrebări sau neclarități, Cumpărătorul trebuie să contacteze Restaurantul Partener cu ajutorul telefonului sau a poștei electronice, care sunt valabile pe pagina de internet grangourmet.ro.

VI Politica de transport

 1. Livrarea se face doar pe raza orașului Bacău.
 2. Prețul pe transport este de 3 lei.
 3. Ambalajele pentru mâncare au prețul de 1leu/buc.

VII Politica de retur

 1. Preparatele culinare prezentate pe website sunt cu titlu orientativ, iar anumite caracteristici pot diferi față de imagini.
 2. Restaurantul partener poate publica pe website produse/promoții practicate de către acesta într-un anumit interval de timp și în limita stocului disponibil. Astfel, Restaurantul Partener își asumă dreptul de a nu onora anumite comenzi, în cazul în care produsele respective nu mai fac parte din oferta curentă.
 3. În cazul în care un produs comandat de către utilizator/cumpărator nu poate fi livrat de către Restaurantul Partener, acesta din urmă va informa clientul asupra acestui fapt și va returna in contul clientului contravaloarea comenzii.
 4. Restaurantul Partener răspunde pentru rezolvarea reclamațiilor sau problemelor sesizate de clienți în legătură cu calitatea produselor, cu livrarea acestora sau in legătură cu orice alte aspecte legate de prepararea, vânzarea si livrarea produselor, dupa preluarea comenzii transmise prin intermediul platformei online.
 5. În cazul in care, în urma verificării, se dovedește că produsele nu respectă cerințele menționate de către client in formularul de comandă, produsele se înlocuiesc.
 6. Conform art. 16 din O.U.G. nr. 34/2014 sunt exceptate de la dreptul de returnare:
 • produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate in mod clar;
 • produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 • produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator;
 • produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

VIII Dreptul de a anulare al contractului de către Cumpărător

 1. Înainte de realizarea serviciilor de către Restaurantul Partener, Cumpărătorul poate anula contractul fără să prezinte un motiv, însă această competență poate fi exercitată până la momentul în care Restaurantul Partener începe să realizeze comanda.
 2. Pentru a putea exercita dreptul de anulare a contractului, Cumpărătorul este obligat să informeze Restaurantul Partener pe calea unei declarații concrete prin concatc telefonic cu Partenerul nu mai târziu decât 5 minute de la confirmarea primirii Comenzii pentru realizare. După acest moment, comanda nu mai poate fi anulată sau schimbată, cu excepția cazului în care Partenerul își dă acordul.
 3. Dacă Cumpărătorul a realizat plata prin internet, suma va fi returnată de către Administrator în curs de 14 zile lucrătoare. 72 h de la momentul primirii de la Restaurantul Partener a cererii de returnare.

IX Reclamații

 1. În cazul constatării unei greșeli în Comanda livrată, Cumpărătorul va informa Restaurantul Partener imediat despre situația dată prin telefon sau e-mail.
 2. Reclamația Cumpărătorului va fi analizată în până la 14 zile lucrătoare de la primirea informației despre aceasta. Cumpărătorul va fi informat despre rezultatul reclamației pe cale electronică.
 3. Reclamația poate fi depusă de asemenea în format electronic, trimițând coținutul ei la adresa contact@srestaumatic.com sau în scris la adresa sediului Restaumatic SRL adică: Restaumatic SRL, cu sediul social Municipiul Oradea, Str. Prof. Dr. Ioan Cantacuzino, Nr. 32, Judetul Bihor, CUI 42353377, J5/472/03.03.2020
 4. Reclamația trebuie să conțină datele de identitate ale Clientului, numărul de telefon, adresa e-mail, data depunerii comenzii, data realizării comenzii, adresa indicată pentru realizarea comenzii, login-ul Clientului precum și detaliile obiecțiilor depuse.
 5. Dacă datele sau informațiile introduse în reclamație sunt incomplete sau din necesitatea unei explicații complete, Restaumatic SRL va apela la completarea acestora, încă înainte de a analiza reclamația. Timpul analizei reclamației va fi prelungit până la momentul completării datelor de către Clientul care depunde reclamația.
 6. Restaumatic SRL soluționează reclamațiile în termen de 14 zile lucrătoare de la data primirii acesteia în formă completă. Restaumatic SRL poate refuza soluționarea reclamațiilor depuse mai târziu de 90 de zile de la prezentarea motivelor reclamației.
 7. Răspunsul la reclamație este trimit doar la adresa de e-mail introdusă în contul Clientului în cauză, sau la adresa introdusă în reclamație.

X Protecția datelor cu caracter personal

 1. Depunând comanda, Cumpărătorul își dă acceptul ca datele personale introduse de el în țelul realizării Comenzii de către Restaurantul Partener care este în același timp Procesorul Datelor Personale în înțelegerea prevederilor legii din ziua de 29 august 1997 roku legate de protecția datelor cu caracter personal.
 2. Administratorul Datelor Personale este Restaumatic SRL, cu sediul social Municipiul Oradea, Str. Prof. Dr. Ioan Cantacuzino, Nr. 32, Judetul Bihor, CUI 42353377, J5/472/03.03.2020, care este în același timp furnizorul Magazinului Online.
 3. Procesorul Datelor cu caracter Personal prelucrează datele încredințate în baza și în conformitate cu contractul încheiat cu Administratorul Datelor Personale.
 4. Conform legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal, Cumpărătorul are dreptul vizualizării datelor sale personale, posibilitatea de la e corecta sau șterge. Administratorul Dateor Personale asigură fiecărui Cumpărător dreptul controlului prelucrării datelor conform art. 32 din legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
 5. Administratorul Datelor Personale sau Procesorul Datelor Personale îi pot trimite Cumpărătorului informații comerciale doar atunci când și-a dat acceptul pentru aceasta în formular Comenzii depuse prin internet.
 6. Introducerea datelor personale este de bună voie, însă fără acordul prelucrării datelor cu caracter personal, Comanda Cumpărătorului este imposibil de realizat.

XI Dispoziții finale

 1. În țelul realizării serviciilor în mod corect, este indispensabilă o conexiune la Internet precum și unei adrese de e-mail active.
 2. Aspectele care nu sunt reglementate în Regulament, se aplică prevederile legislației în vigoare.
 3. Administratorul își rezervă dreptul de a schimba acest Regulament. Schimbarea Regulamentului va intra în vigoare în termen de 2 zile de la ziua pulbicării. Lipsa acceptării noului Regulament înseamnă lipsa posibilității de a utiliza Magazinul Online.
 4. Regulamentul nu exclude și nu limitează nicio competență a Cumpărătorului ca și consumator, care i se atribuie în conformitate cu prevederile obligatorii ale legii. În cazul contradicției între prevederile Regulamentului și prevederilor obligatorii ale legii care atribuie consumatorilor competențe, au întâietate aceste dispoziții.

Administratorul și Restaurantul Partener.

Starea la 2020-09-29